1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy [email protected] Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć zdjęcie.
  4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Klient może zwrócić Produkt na adres: Nazwa firmy: Robert Willich Trakt Sw. Wojciecha 377 80-007 Gdańsk tel. 58 782 40 52
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z proceduraŁ składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: [email protected]